Vanliga frågor och svar

Här samlar vi kortfattat vanliga frågor och svar om Co-Create Malmö. Denna sida utvecklas i takt med att vi får frågor.

Vad är Co-Create Malmö?
Det är en temavecka, en slags öppen samverkansfestival av och för de som är engagerade för att i samverkan mellan idéburen sektor, Malmö stad och medborgarörelser skapa en mer öppen och jämlik stad. Den 20 oktober presenteras ett program med arrangemang över hela stan – öppna för de som vill bidra och samverka. Veckan erbjuder helt enkelt en möjlighet, en slags plattform där föreningar, kommunala verksamheter eller medborgarrörelser kan bjuda in bredare till samarbete. Att testa nya sätt, planera och lära tillsammans. Co-Create Malmö blir alltså vad vi behöver det att vara.

Vem står bakom veckan?
Vi som tagit initiativet är Malmöandan – Överenskommelsen Malmö en process som drivs av Malmö stad och föreningslivet i Malmö för att fördjupa och förnya samverkan. Läs mer på www.malmoandan.se

Hur gör jag om jag vill bidra, har en fråga att lyfta eller vill bjuda in till workshop?
Festivalen är en plattform där personer eller organisationer som är engagerade för syftet bjuder in och arrangerar sina events själva. Ni blir en del av programmet och den rörelse för innovation och förnyelse i sätt att angripa utmaningarna i Malmö. Anmäl intresse via det här formuläret så kommer vi att kontakta dig. Eller registrera ditt evenemang direkt här: Registrera Evenemang

Kan jag bjuda in till vad som helst och bli en del av programmet?
Fyra saker gäller:

  • Arrangemangen ska vara gratis och öppna för alla.
  • Ert arrangemang stödjer syftet, att skapa ett mer öppet, demokratiskt och jämlikt Malmö tillsammans.
  • Och att ni vill bjuda in fler till dialog och medskapande kring något som är angeläget för er. Något nu är nyfiken på. Vill ni arrangera något där tiden används till att någon presenterar från en scen och deltagarna lyssnar. Eller vill ni mest presentera en färdig idé eller något lyckat projekt? Då passar andra sammanhang bättre.
  • Ni har en dialog med oss – Lari, Tom och David så att det passar in i helheten på ett bra sätt. Om förslag till arrangemang avviker för mycket i syfte och form kan vi välja att inte ta med det i programmet.

Men jag är osäker på hur man bjuder in och håller workshops, dialoger eller medskapande möten
Vi känner många som har erfarenhet av att leda medskapande möten och bra dialoger. Både inom staden och i föreningslivet! Fråga oss så gör vi vårt bästa med att hitta någon som kan hjälpa till med upplägget eller kanske som mötesledare.

Är du engagerad för samverkan mellan ideell och offentlig sektor så kan ni lär mer genom utbildningen Leda samtal för samverkan den 20:e oktober.

Vem står för kostnaderna för arrangemangen?
Arrangemangen på Co-Create Malmö skall vara gratis och öppna. De som vill bjuda in till en workshop behöver hitta sätt så att det kan nås. Vi som står bakom festivalen som helhet har inte avsatt medel till att bekosta arrangemangen under veckan. Kostnader får arrangören stå för eller hitta andra sätt att ”crowdsourca” resurser.

Om vi behöver hjälp med lokal?
Vi har kontakt med organisationer som har lokaler som ibland kan användas utan kostnad eller till mycket låg kostnad. Hör av dig om du vill ha tips på kontakter.