Programmet: 15 utmaningar i Malmö

Nu presenteras de första femton programpunkterna på samverkansfestivalen Co-Create Malmö. Bland de som bjuder in till dialog och medskapande är Rädda Barnen, Glokala folkhögskolan, flera förvaltningar i Malmö stad, Malmö högskola och Malmö Ideella föreningars paraplyorganisation. I möten och workshop är bland annat dessa utmaningar i fokus

  • Vad kan vi göra nytt för att stärka ungas delaktighet i Malmös utveckling?
  • Hur tar vi nästa steg för att frigöra människokraft och skapa arbeten genom fler sociala företag i Malmö?
  • Vad har vi lärt oss om att ställa om organisationer till mer demokratiska sätt att arbeta?
  • Hur kan föreningslivet bidra till att fler får jobb?
  • Hur kan det Nationella migrations- och demokratimuseet bli en angelägenhet för hela staden och landet?
  • Hur kan vi samverka på nya sätt för att lösa bostadsfrågan för nyanlända i Malmö?`
    Hur kan en webbaserad ”Utmaningsportal” hjälpa medborgare, föreningar och tjänstemän att tillsammans jobba för nya lösningar på Malmös utmaningar?
  • Dialogworkshop kring fria kulturlivets delaktighet i kulturstrategin