Ett nytt samarbete

Co-Create Malmö är ett av alla initiativ där Malmö stad och föreningslivet i Malmö samverkar. I september träffades 100 personer från staden och föreningslivet för att fördjupa sig i vad som gör skillnad för Malmö. Läs dokumentationen på www.malmoandan.se