Festival för oss – av oss

Co-Create Malmö är en samverkansfestival där innehållet skapas av personer, verksamheter eller organisationer inom offentlig sektor och idéburna rörelser i Malmö.

Är du aktiv i ett sammanhang som behöver samverka med andra för att bättre nå målet? Ser du en utmaning som vi kan lösa bättre genom samarbete mellan föreningslivet, engagerade medborgare och medarbetare i Malmö stad. Det finns fortfarande chans att medverka på festivalen och bjuda in samverkan. Anmäl ditt möte eller workshop, till ett möte eller en workshops. i kan testa nya initiativ till samverkan – att skapa nya kunskapsallianser för att bättre rusta oss att möta Malmös utmaningar.

Utmaningarna kräver arbete över och bortom gränser som leder till nya insatser, tjänster, rörelser som frigör de stora resurser som finns hos oss om bor och verkar i Malmö.