Co-Create Malmö program

Du kan skifta vy över programmet genom knappen uppe till höger i listan eller kalendern. Du kan även registrera dina events här.

För att anmäla dig. Gå till anmälningssidan.

 

 

Nov 14 kl. 13:00 – 16:00 Biograf Panora
Vad gör unga Malmöbor på sin fritid? Vad vill de göra på sin fritid? Och hur mår våra tonåringar egentligen? Kom och lyssna på den banbrytande föreläsningen om hur ungas fritid påverkar deras vardag. Fritidsförvaltningen bjuder in tillsammans med forskningsgruppen Ung livsstil till en presentation av ungdomars livssituation i Malmö.   Föreläsningen bygger på en[...]
Nov 14 kl. 13:00 – 16:00
Hur kan idéburna organisationer och Malmö stad samverka för att nå fler unga malmöbor 20-24 år som varken arbetar eller studerar? I Malmö stad har arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett mål att alla ungdomar mellan 16-24 år ska ges förutsättningar för arbete eller studier inom 90 dagar. Välkommen till en workshop där vi tillsammans undersöker[...]
Nov 14 kl. 15:00 – 18:00 Rädda Barnen, Ledebursgatan 5, Malmö
Du som medskapar, arrangerar, co-labbar, mobiliserar, agerar – Vad kan vi göra nytt för att stärka ungas delaktighet i Malmös utveckling? Vad just nu i Malmö måste vi jobba med som gäller barn och ungdomars delaktighet? Hur möjliggöra strukturer för ungas inflytande i de sammanhang och forum som styr Malmös utveckling?  Till tredje tillfället för[...]
Nov 14 kl. 15:00 – 17:00 Underverket
Sociokrati är en modell för att organisera arbete på ett effektivt, transparent och demokratiskt sätt. På Glokala folkhögskolan har vi börjat utforska sociokrati med fokus på hur vi skulle kunna gagnas av modellen. Vi kommer att dela med oss av Sociokrati som modell och hur vi hoppas kunna använda oss av den. Inför arbetet är[...]
Nov 14 kl. 16:00 – 17:30 ABF
Malmö stad bjuder in till ett samtal där vi söker efter lösningar till hur vi på bästa sätt kan göra kontakterna mellan idéburna organisationer och kommunen så enkel som möjligt. Kanske handlar det om hur malmo.se är uppbyggt? Eller så är det viktigare att prata om vilka funktioner som behöver finnas i Malmö stad för[...]
Nov 15 kl. 09:00 – 12:00 Underverket
Utifrån en samverkansmodell och kunskapen hos alla som kommer hjälper vi varandra att skärpa till våra planer och projekt. Projektverkstan är ett utmärkt tillfälle att be om hjälp, att bidra och att lära av varandras utmaningar.  Vi kommer bland annat att använda en metod som heter Pro-Action Café. Processledare är David Ershammar och Sophia Kaså Varmt välkomna![...]
Nov 15 kl. 10:00 – 12:00 Stadsarkivet
Kulturförvaltningen i Malmö stad har under ett halvår, med stöd av regeringen, arbetat med en förstudie som utreder förutsättningarna för att skapa ett nytt nationellt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö. Hur kan detta bli en angelägenhet för hela staden och landet? Förstudien förväntas bli klar till våren 2017 och dina kommentarer behövs inför det fortsatta[...]
Nov 15 kl. 12:00 – 13:00 Rosquistska stiftelsen
Vad är Malmöandan. På vilket sätt kan vi koppla föreningar och aktörer som jobbar med Malmös utmaningar närmare varandra. Lunchmöte. Malmöandan bjuder. (Baguetter).
Nov 15 kl. 15:00 – 16:30 Kommendanthuset, Malmö museer,
Socialt företagande har varit på agendan under ett antal år, men uppmärksamheten motsvaras inte när det gäller nya initiativ. Var finns trösklarna som måste överkommas för att socialt företagande skall lyfta på riktigt? Alla intresserade är välkomna till denna workshop som för samman aktörer från olika håll.
Nov 15 kl. 16:00 – 18:00 Sociala Resursförvaltning
Den nya Bosättningslagen trädde i kraft 1 mars 2016 och innebär att samtliga människor som bor på Migrationsverkets asylboenden och som har fått permanent uppehållstillstånd, skall fördelas på Sveriges samtliga kommuner. Positivt för kommunen är den stora andelen arbetskraft som flyttar in men det är också en utmaning för kommunen att hitta bostäder till alla.[...]
Nov 16 kl. 09:00 – 11:00 Nobelvägen 21
Malmö Ideella (MIP) vill föra dialog kring konkreta lösningar för hur fler kan anställas i föreningslivet. De har tagit fram fyra ideér/förslag som de önskar fördjupa dialogen med representater för föreningslivet kring.
Nov 16 kl. 14:00 – 16:00 Flyktingföreningen
Med långerfarenhet av migration och integration har Flyktingföreningen hjälp många att hitta rätt i samhället, inom vidare studier, jobb eller att de startat eget. Föreningen vill genom samverkan med fler bidra bredare i samhällsutvecklingen och för ett inkluderande. Varmt välkommen ni som ser möjligheter till samverkan?
Nov 16 kl. 17:00 – 19:00 Rosqvistska stiftelsen
Hur skapar vi en digital portal för samverkan kring utmaningar? Det ska vara möjligt att lägga upp evenemang, koncept och projekt, som man vill diskutera och lösa tillsammans med andra aktörer. Hur gör vi det på bästa sätt?
Nov 17 kl. 09:30 – 12:00 Stadsarkivet
Kulturstrategin antogs i kommunfullmäktige 2014 och omfattar hela Malmö stads organisation. Målet med kulturstrategin är att Malmös hållbarhet år 2020 ska ha stärkts med hjälp av konstnärliga och kulturella processer och uttryck. Under 2015 har kulturförvaltningen tagit fram en handlingsplan för kulturstrategin som beslutades i kommunstyrelsen i juni 2016. Under hösten går vi in i[...]
Nov 17 kl. 12:30 – 13:30 Kommendanthuset, Malmö museér
In the quest for more sustainable and inclusive cities, how it is possible to include citizens perspectives and experiences? Globally, there has been an interest in new approaches which includes more subjective aspects, such as the way that Gross National Happiness (GNH) is used not only as a measurement tool, but also for policy-making purposes.[...]
Nov 17 kl. 18:00 – 21:00 Lokal annonseras senare.
Hur kan konceptet Föreningarnas Hus i Malmö utvecklas och förbättras. Vad kan utvecklas i befintlig lokal och behövs det fler lokaler i Malmö för föreningar.
Nov 18 kl. 09:00 – 12:00 Underverket,
Hur kan närvaro och kroppens intelligens vara en medspelare  när vi behöver se vägen framåt i förverkligandet av vår vision?  I workshopen kommer deltagarna att få undersöka några av de frågor / visioner som de arbetat med under veckan i syfte att få mer information kring vad som behövs för att den ska gå från[...]
Nov 18 kl. 12:00 Underverket
Vad är Malmöandan? Hur kan vi se till att fler får möjlighet att vara med och förändra och skapa ett bättre Malmö i samverkan? Lunchmöte med baguetter.

Kommentera