Om

Malmö stad och föreningslivet ser att stadens möjligheter kan kommer till verklighet tillsammans, genom fördjupad samverkan. De har fattat beslut om att ingå en överenskommelse för att stimulera, skapa tydlighet och bättre relationer för detta.

Co-Create Malmö är en del av det arbetet, en arena, en en vecka då vi kan bjuda in till samarbete, lära oss mer om varandra och de former för samarbete som kan bli möjliga.

Varm välkommen med!

Processledare från Malmö stad – Tom Roodro tom.roodro@malmo.se
Proessledare från Malmö ideella paraplyorganisation Lari Pitkä-Kangas, lari.pitka-kangas@mip.org.se
Samordnare Co-Create Malmö,  David Ershammar

Co-Create Malmö är en del av Malmöandan – en process för att fördjupa samverkan mellan Malmö stad och idéburén sektor i Malmö. www.malmoandan.se

Kontakt David Ershammar, 070-7166089, david.ershammar(at)gmail.com

Kommentera